User Input Participation

Om een nauwe band te krijgen met de gebruikers van de Online-Calculator heeft OFIBONDERNEMERS FINANCIEEL IN BEELD een zogenaamde User Input Participation in het leven geroepen. Deze heeft tevens ten doel om de participatie qua kennis en ideeën van de gebruikers te faciliteren. Zo biedt het een individuele gebruiker de mogelijkheid om een optimalisatie c.q. uitbreiding van functionaliteit te verkrijgen en om mede de release-agenda te bepalen. Dit is in het belang van de continuïteit van de Online-Calculator en in het belang van de ontwikkeling van een nieuw platform voor geïntegreerde financiële planning binnen de accountancycy- en belastingadviesbranche. Het aantal gebruikers zal naar verwachting toenemen als het programma qua functionaliteit en qua kennisplatform blijft ontwikkelen. Door meer gebruikers daalt het te betalen Participatietarief. Kortom, een win-win situatie.

De deelname aan de User Input Participation is vrijwillig doch u begrijpt uit het bovenstaande dat uw inbreng zeer op prijs wordt gesteld. Dit in ons beiden belang. In de praktijk zal de User Input Participation vooral bestaan uit communicatie per E-mail. Aan alle gebruikers zal met een bepaalde regelmaat collectief input gevraagd worden voor ideeën en suggesties. De meest voorkomende ideeën en suggesties komen in aanmerking als functionaliteitsuitbreiding. De enige voorwaarde die wij eraan stellen is dat de ideeën en suggesties generiek toepasbaar zijn voor alle gebruikers. Ook is een directe betrekking op de hoofdfunctionaliteit van de Online-Calculator – zijnde financiële planning – noodzakelijk. Zo kunnen we een individuele wens om bijvoorbeeld de Online-Calculator te koppelen aan uw specifieke administratiesysteem niet in behandeling nemen. Vraagt een bepaald idee of suggestie aanvullende kennis dan verwachten we dat de initiatiefnemer zich actief inzet om deze aanvullende kennis in te brengen. De definitieve beslissing om een bepaald idee of suggestie toe te voegen als functionaliteit, ligt qua besluitvorming bij ons. Immers, wij moeten zorg dragen voor de realisatie en hebben de verplichting op ons genomen om een degressief Participatietarief te garanderen via de Licentie-overeenkomst.