Financiële Planning Software

Unieke Eigenschappen

Met de Online-Calculator - die ontwikkeld is door Vinplan.Apps - kunt u een combinatie maken met traditioneel financieel plannen van een particulier/ondernemer en het forcasten van ondernemingen die de betreffende persoon bezit. Dit wordt mogelijk gemaakt d.m.v. de meest uitgebreide Ondernemingsmodule die in Nederland beschikbaar is.

De Online-Calculator biedt qua functionaliteit een breed scala aan mogelijkheden die allen gericht zijn op de volgende vier hoofdpijlers:

Deze hoofdpijlers worden op deze pagina nader toegelicht alsmede de volgende onderwerpen:

Efficiëntie

Met de Online-Calculator kunt u binnen een kort tijdsbestek een gecompliceerde financiële planning maken voor een ondernemer. Dit wordt bewerkstelligd door de intelligentie binnen de applicatie waardoor slechts een minimum aan invoergegevens nodig zijn.

Door het automatisch controleren van zowel de invoergegevens alsmede de berekende resultaten wijst de Online-Calculator u direct op eventuele fouten en kunt u deze snel en doeltreffend corrigeren.

Door toepassing van de rapportgenerator en andere mogelijkheden voor het exporteren van de resultaten bent u efficiënt in staat om de output te verwerken en te presenteren.

Waarheidsgetrouw

Onder alle financiële omstandigheden van de cliënt zorgt de Online-Calculator ervoor dat de berekende resultaten realitisch zijn. Zo ook als er financiële tekorten in de toekomst openbaren bij de cliënt en/of zijn onderneming(en). De intelligentie binnen de Online-Calculator zorgt namelijk automatisch voor een volledige integratie/correlatie tussen de cliënt en zijn ondernemingen.

Een simpel voorbeeld voor de automatische integratie/correlatie tussen de cliënt en zijn ondernemingen is een Pensioen in Eigen Beheer. In de praktijk leidt dit vanaf pensionering veelal tot een verlaging van het eigen vermogen voor een onderneming. Zo ook binnen de Online-Calculator. Ook zal automatisch het privé eigen vermogen sterk dalen vanaf het moment dat er geen liquide middelen in de onderneming meer zijn om het pensioen uit te kunnen keren.

Transparantie

Transparantie komt o.a. tot uiting bij de overzichten die de Online-Calculator u aanbiedt. Zowel voor de ondernemer privé alsmede voor de ondernemingen zijn aparte Balansen en Winst- en verliesrekeningen beschikbaar. Deze overzichten zijn overzichtelijk en navolgbaar zodat de toename c.q. afname van het eigen vermogen (privé alsmede zakelijk) voor ieder planningsjaar punctueel in beeld komt.

Nu de Online-Calculator geen spreadsheet is, is het invoeren van gegevens duidelijk alsmede makkelijk te controleren. Zodoende is het invoeren van gegevens niet alleen het domein van specialisten doch is het tevens toegankelijk voor iedere persoon met basis kennis.

Compleetheid

Financiële planning omvat veel kennisgebieden en uiteenlopende thema's die allen binnen het programma vertegenwoordigd zijn. De Online-Calculator heeft o.a. speciale aandacht besteed aan het thema Pensioen. Zo bezit het een Actuariële Module waarmee u voor iedere pensioen-, stamrecht- of lijfrentevoorziening separate berekeningen automatisch kunt uitvoeren.

In het verlengde van de Actuariële Module kunt u de applicatie automatisch Eigen Beheer pensioendotaties laten berekenen met verschillende Salaris x Diensttijd-opbouwmethodes. Tevens ondersteunt het programma de berekening van premies c.q. verwachte eindkapitalen van individuele pensioen-, stamrecht- en lijfrenteverzekeringen.

Tax Planning

Door de combinatie voor traditioneel financieel plannen en het forcasten van ondernemingen ontstaan bijzondere mogelijkheden voor integrale Tax Planning. U kunt namelijk direct in beeld krijgen of het verhogen van bijvoorbeeld arbeidsinkomen en/of Aanmerkelijk Belang Dividend voor een DGA vanuit belastingperspectief interessant is. Immers, de Online-Calculator zal in zo'n situatie automatisch de mutaties bij de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting berekenen en het resultaat samengevoegd in beeld brengen. De Online-Calculator geeft u zodoende mogelijkheden om proactief uw cliënten te adviseren.

Nieuwe kansen voor uw dienstverlening kunnen tevens ontstaan met de Monte Carlo Simulaties die de Online-Calculator aanbiedt. Vermogensopbouw is immers de kern van veel financiële planningen (denk aan Pensioen in Eigen Beheer) zodat het in beeld brengen van beleggingsrisico's een ideale methode is om uw cliënt nader van dienst te zijn.

Letselschade Berekenen

De Online-Calculator leent zich uitstekend om gecompliceerde personenschades mee vast te stellen o.a. door de uitgebreide mogelijkheden voor Tax Planning. Bruto-Netto-berekeningen zijn daarbij essentieel die zowel middels overzichten alsmede grafieken gedetailleerd in beeld gebracht kunnen worden. Een personenschade voor een ondernemer is extra complex doordat privé en zakelijk verweven is. Door de automatische integratie van een ondernemer en zijn/haar onderneming(en) in combinatie met de Ondernemingsmodule biedt de Online-Calculator optimale mogelijkheden om de personenschade vast te stellen.

Een module om bij personenschades een contante waarde te berekenen heeft de Online-Calculator (nog) niet doch deze laatste stap kunt u met de app Letselschade Berekenen uitvoeren.

Brochure & Webinar

Via de Brochure van de Online-Calculator krijgt u een goed beeld van de gebruikersinterface en een eerste indruk van de algemene werking van het programma.

Wilt u een nader kennis maken met de Online-Calculator dan kunt u zich via ons Contactformulier aanmelden voor een online demo. U wordt dan uitgenodigd voor een webinar waarmee we aan de hand van een praktijkvoorbeeld het gebruiksgemak van de Online-Calculator aan u tonen.

Frequently Asked Questions

Door op de onderstaande knop "Toon de vragen" te drukken, wordt een overzicht getoond met veel gestelde vragen en antwoorden over de Online-Calculator. Voor onze dienstverlening "het verstrekken van geïntegreerde financiële planningen voor ondernemers" hebben wij een apart overzicht met Veel gestelde vragen.

Onze cliënten beoordelen de Online-Calculator met een 8.8 (68).