Financiële Planning Functies

Met de Online-Calculator van OFIBONDERNEMERS FINANCIEEL IN BEELD kunt u de financiële toekomst van uw relaties in detail plannen inclusief een volledige correlatie met de eventueel in het bezit zijnde ondernemingen. Cijfermatige en grafische overzichten, vergelijkingen en alternatieve scenario's tonen of de actuele financiële ontwikkeling geoptimaliseerd kan worden. De Online-Calculator ondersteunt de actuele wetgevingen op het gebied van Inkomstenbelasting en Sociale Verzekeringen. Een overzicht van de functies binnen de financiële planning software is hier beschikbaar:

   

Beschikbaarheid van de financiële planning software

Applicatie is via internet beschikbaar:
Geen installatie nodig:
Functioneert met iedere moderne browser:
   

Geïntegreerde Thema's binnen de financiële planning software

Oudedagsvoorziening:
Onroerend goed:
Vermogensontwikkeling:
Ondernemingen:
Liquiditeit en budget voorspelling:
Voorzorgsmaatregelen:
Vorderingen:
Combinaties:
   

Scenario's binnen de financiële planning software

Lang Leven:
Overlijden:
Invaliditeit:
Overlijden Partner:
Invaliditeit Partner:
   

Invoervelden van de financiële planning software

Loon uit dienstverband (o.a. DGA's):
Inkomen uit zelfstandige arbeid:
Inkomen uit verhuur:
Auto van de zaak:
Pensioenregelingen:
Lijfrentes:
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen:
Levensverzekeringen:
Deelnemingen:
Spaarrekeningen:
Beleggingen:
Asset Allocatie:
Zelfstandig Ondernemingen:
Besloten Vennootschappen (t/m 3 niveau's):

Eigen Beheer (o.a. Salaris x Diensttijd pensioenregeling):

Onroerende goederen:
Roerende goederen:
Consumptieve kredieten:
Hypotheken:
Levensonderhoudskosten:
   

Uitwerkingen van de financiële planning software

Inkomenprognose:
Uitgavenprognose:
Vermogensontwikkelingprognose:

Live events:

Integratie tussen inkomen, uitgaven en vermogen:
Planningsvergelijkingen "Actueel" en "Alternatief":
Belastingvooruitzichten:
Belastingoptimalisatie:
Inachtneming van de actuele Inkomstenbelasting:
Inachtneming van de actuele Sociale Verzekeringen:
Privé balansen:
Ondernemingsbalansen:
Winst- en verliesrekening:
Rendementen op tegoeden:
Correlatie met ondernemingen:

Actuariële berekeningen:

Monte Carlo Simulaties:

Rapportgenerator:

Tabellen en grafieken:
Exporteermogelijkheden (o.a. Excel en PDF):
   

Ondersteuning binnen de financiële planning software

Snelstart:
Controle van de invoergegevens:
Controle van de planningsresultaten:
Hulpbestanden:
Tooltips:
Engelse taal:
Video's:
Schermdeling via webcam:
Remote access