Financiële Planning & Fiscaliteiten

De Online-Calculator ondersteunt o.a. de actuele Nederlandse wetgevingen op het gebied van Inkomstenbelasting en Sociale Verzekeringen. Een overzicht van de in acht genomen fiscale en sociale thema's is hier beschikbaar:

Inkomstenbelasting binnen de financiële planning software

Winst uit Onderneming:

Oudedagsreserve:

Autobijtelling:
Startersaftrek:
Zelfstandigenaftrek:
Meewerkaftrek:
Mkb-winstvrijstelling:
Eigen woning forfait:
Aftrek i.v.m. geringe Eigenwoningschuld:
Belastbaar inkomen uit werk en woning:
Inkomstenbelasting uit werk en woning (Box 1):
Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning (Box 1):

Terbeschikkingstellingsregeling (TBS):

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang:
Inkomstenbelasting uit aanmerkelijk belang (Box 2)::
Vennootschapsbelasting:

Fiscale eenheid:

Verliesverrekeningen VpB (horizontaal & verticaal):

Heffingsvrij vermogen:
Grondslag sparen en beleggen:
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen:
Inkomstenbelasting uit sparen en beleggen (Box 3):
Verzamelinkomen:
Algemene Heffingskorting:
Arbeidskorting:
Inkomensafhankelijke Combinatiekorting:
Werkbonus:
Ouderenkorting:
Alleenstaande Ouderenkorting:
Korting voor Groene Beleggingen:
Verrekenbare Heffingskortingen:
   

Sociale Verzekeringen binnen de financiële planning software

A.O.W.:
A.N.W.:
W.I.A.:
Kinderbijslag:
Zorgtoeslag:
Kindgebonden Budget:
Bijdrage Zorgverzekeringswet:
   

Belastingoptimalisatie binnen de financiële planning software

Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning: