Ondernemingsmodule

De Online-Calculator beschikt over de meest uitgebreide Ondernemingsmodule die in Nederland verkrijgbaar is. Met de Ondernemingsmodule kunt u de ondernemingen van uw cliënt actief voor de toekomst plannen (strategisch management) en deze resultaten integreren in de privé planning. Hierbij worden onder meer eventuele liquiditeitstekorten binnen een onderneming automatisch verantwoord bij de cliënt privé en worden complexe fiscale aspecten automatisch uitgevoerd (b.v. Terbeschikkingstellingsregeling). Zodoende ontstaat een uniek totaal beeld waarmee u o.a. Tax Planning kunt optimaliseren. Een overzicht van de mogelijkheden die de Ondernemingsmodule u biedt, is hier beschikbaar:

   

Ondernemingsvormen van de Ondernemingsmodule

Zelfstandig Ondernemingen:
Besloten Vennootschappen (t/m 3 niveau's):
   

Planningfuncties van de Ondernemingsmodule

Ondernemingsplanning:
Tax Planning:
Verantwoording winst uit onderneming:
Verantwoording loon uit onderneming:
Integratie/correlatie cliënt & onderneming(en):
Balansen:
Winst- & Verliesrekeningen:
Winstuitkering naar privé:
Winstuitkering naar Holding:
Verkoop onderneming naar privé:
Verkoop onderneming naar Holding:
Oudedagsreserve:

Pensioen in Eigen Beheer (commercieel):

Pensioen in Eigen Beheer (fiscaal):

Automatische Rekening Courant bij tekorten:
Hypotheek van Besloten Vennootschap:
Lening aan Besloten Vennootschap:
Huurpenningen van Besloten Vennootschap:
   

Fiscale functies van de Ondernemingsmodule

Inachtneming van de actuele Inkomstenbelasting:

Verliesverrekeningen VpB (horizontaal & verticaal):

Terbeschikkingstellingsregeling (TBS):

Fiscale eenheid: