Blog

Categorie: Online-Calculator

13. apr 2016

Monte Carlo Simulaties


Vanaf heden is de Online-Calculator voorzien van nieuwe functionaliteit voor Monte Carlo Simulaties. Hiermee kunnen de gebruikers de risico's van o.a. beleggingen nader analyseren.

Een Monte Carlo Simulatie binnen de Online-Calculator maakt 5000 berekeningen/iteraties voor een belegging waarbij voor ieder apart jaar binnen iedere separate berekening/iteratie het rendementspercentage varieert op basis van de opgegeven Standaarddeviatie. Op deze manier worden beleggingsrisico's doorgerekend aan de hand van de van toepassing zijnde Beleggingscategorie en komen koersschommelingen en saldofluctuaties tot uiting.