Blog

Categorie: Online-Calculator

21. mrt 2016

Nieuwe functionaliteit maart 2016


Vanaf heden is de Online-Calculator voorzien van nieuwe functionaliteit die o.a. nieuwe advieskansen biedt door een verdere integratie tussen financiële planning en ondernemingsplanning (strategisch management).

De update omvat onder meer een automatische afwikkeling van Terbeschikkingstellingsregelingen (o.a. privé rekening-courant tegoed van een eigenaar bij een besloten vennootschap en privé ontvangen huurpenningen van een besloten vennootschap) en extra stakingsfaciliteiten van een dochteronderneming t.b.v. een houdsteronderneming.

Door deze uitbreidingen en enkele andere aanpassingen in het programma is het nog eenvoudiger geworden om een combinatie te maken van traditioneel financieel plannen en strategisch management (ondernemingsplanning). De combinatie creëert namelijk een totaalbeeld waarmee een ondernemer direct inzicht krijgt in de privé gevolgen alsmede de zakelijke gevolgen bij een eventuele strategische bedrijfsmutatie. De fiscale gevolgen van een eventuele strategische bedrijfsmutatie worden tevens voor alle betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen op lange termijn doorgerekend. Tax Planning in optima forma behoort zodoende tot één van de vele adviesmogelijkheden die met de Online-Calculator te realiseren zijn.