Blog

Categorie: Online-Calculator

12. jan 2017

Fiscale cijfers 2017


De Online-Calculator is uitgebreid met de fiscale cijfers en rekenregels voor het jaar 2017.

Conform het Belastingplan 2017 berekent het programma de Vennootschapsbelasting inclusief de 'Verlenging eerste schijf' vanaf het rekenjaar 2018 in een planning. Dit houdt in dat de eerste schijf waarin het 20%-tarief geldt, in 2018 wordt verlengd van € 200.000 naar € 250.000, in 2020 van € 250.000 naar € 300.000 en in 2021 van € 300.000 naar € 350.000.