integrated Financial Planning

Doel-planningen onrealistisch

De inhoud van een financiële planning kan sterk verschillen. Zo zijn veel planningen zogenaamde Doel-planningen waarbij het sparen voor een bepaalde wens - zoals een pensioenaanvulling of financiering van een hypotheek - centraal staat. Berekend wordt bijvoorbeeld wat er per maand gespaard/betaald moet worden om de wens te verwezenlijken. Het probleem met dergelijke Doel-planningen is dat er geen controle plaatsvind of de extra maandlast op lange termijn betaalbaar is. In de praktijk worden de beoogde wensen dan ook veelal niet behaald. Immers, in de praktijk kan de extra maandlast alleen betaald worden als een gelijk bedrag per maand bezuinigd wordt qua kosten. Doel-planningen zijn hierdoor niet realistisch hetgeen tevens veroorzaakt wordt door het (gedeeltelijk) ontbreken van een integratie/correlatie tussen Inkomsten, Uitgaven en Vermogen.

Voorbeeld 1: Door de extra maandlast zijn de Uitgaven hoger dan de Inkomsten doch desalniettemin wordt de wens gerealiseerd (bijvoorbeeld een spaarkapitaal opbouwen voor de financiering van aanvullend pensioen).

Voorbeeld 2: Een ondernemer geniet een hoog inkomen in de planning terwijl zijn vennootschap door snelle afschrijvingen in de toekomst in liquiditeitsproblemen komt. Door het ontbreken van een integratie/correlatie tussen de ondernemer privé en zijn onderneming zijn de Inkomsten en het Vermogen onrealistisch.

Realistische financiële planning methode

Een financiële planning heeft alleen een meerwaarde als de toekomstige financiën realistisch worden vastgesteld. In het vakartikel Succesvolle dienstverlening met integrated Financial Planning wordt uitgebreid ingegaan waaraan een planning dient te voldoen. Samengevat komt de methode integrated Financial Planning (iFP) erop neer dat de complete financiële huishouding van een persoon – inclusief de financiële huishouding van eventuele ondernemingen – voor de toekomst gesimuleerd dient te worden. Met de complete financiële huishouding wordt bedoeld alle Inkomsten, Uitgaven (waaronder Levensonderhoudkosten) en Vermogensbestanddelen (waaronder Ondernemingen) inclusief hun correlaties.

Met correlaties wordt bijvoorbeeld bij het bovenstaande Voorbeeld 1 bedoeld dat het opgebouwde spaarkapitaal tussentijds wordt gebruikt om de te hoge Uitgaven te financieren. Hierdoor kan er minder aanvullend pensioen genoten worden ten opzichte van de wens. Voor Voorbeeld 2 houdt de correlatie bijvoorbeeld in dat de persoon in de toekomst een lager inkomen moet gaan ontvangen of extra geld moet storten (= verhoging van de Uitgaven) om de liquiditeitstekorten in zijn onderneming op te vangen. Hierdoor kan er minder Vermogen opgebouwd worden.

Kortweg houdt de integrated Financial Planning methode in dat de simulaties van de toekomstige financiële huishoudens boekhoudkundig correct en realistisch moeten zijn. Een eenvoudige toets daarbij is of een planning begrijpelijk alsmede te doorgronden is. Is het antwoord daarop 'Nee' dan voldoet de planning hoogstwaarschijnlijk niet aan de integrated Financial Planning methode. OFIBONDERNEMERS FINANCIEEL IN BEELD onderschrijft de integrated Financial Planning methode volledig bij zowel het verstrekken van planningen alsmede in haar financiële planning software de Online-Calculator.

integrated Financial Planning